Shop

Wat is ADHD?

Veel mensen vragen ons “waar staat ADHD voor?”. De ADHD-betekenis is Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Het is een aandoening die zich meestal tijdens de kindertijd ontwikkelt, maar soms pas in de adolescentie of volwassenheid wordt gediagnosticeerd.

ADHD wordt gekenmerkt door het onvermogen van een persoon om zich te concentreren of op te letten. Lijders vertonen rusteloosheid, impulsiviteit en een gevoel van desorganisatie. Ze zijn ook buitengewoon ongeduldig en snel afgeleid, zelfs als ze iets doen dat hen interesseert. De aandoening wordt vaak gezien als een leerstoornis omdat deze het leerproces op een dramatische manier kan verstoren.

Er is veel controverse rond de diagnose ADHD. Sommige mensen vinden de toevoeging van "hyperactiviteit" aan de diagnose onnauwkeurig, overbodig, ongepast en zelfs beledigend. Omdat de stoornis vaak het eerst bij kinderen wordt gezien, geloven velen dat het een overgediagnosticeerde of een fraude is die wordt bestendigd door de psychiatrische en farmaceutische industrie bij gezinnen die proberen hun prikkelbare kind te begrijpen. Vanuit wetenschappelijk oogpunt is er weinig bekend over deze aandoening.

ADHD-oorzaken: wat veroorzaakt ADHD?

De vraag die bij de meeste mensen opkomt als ze iemand tegenkomen die door deze aandoening is getroffen, is "wat veroorzaakt ADHD?". De meeste mensen weten niet wat de ADHD veroorzaakt of wat de symptomen van ADHD zijn. Dit is de reden waarom het aantal mensen dat door deze aandoening wordt getroffen, met de dag toeneemt. Om de symptomen van deze ziekte te herkennen en op de juiste manier te behandelen, moeten mensen weten wat ADHD veroorzaakt. Dat kan tot deze aandoening leiden.

In deze sectie presenteren we de factoren die leiden tot Attention Deficit Hyperactivity Disorder bij volwassenen en kinderen, zoals geïdentificeerd door de onderzoekers.

Oorzaken van ADHD bij volwassenen

De exacte oorzaak van ADHD moet nog worden ontdekt. Veel onderzoek heeft echter verschillende mogelijke verklaringen onderzocht.

 1. Genetisch en neurologisch

De aandoening lijkt gedeeltelijk te worden veroorzaakt door uw genetische aanleg. De aandoening komt vaker voor bij familieleden van mensen met het dan bij mensen zonder, en een tweeling heeft veel meer kans om deze aandoening opnieuw te krijgen als hun tweelingbroer / zus het heeft. Het is echter belangrijk om te begrijpen dat het hebben van iemand in uw gezin met ADHD niet betekent dat u zeker ADHD zult hebben. Als u de genen voor ADHD heeft, heeft u de aandoening niet; het betekent gewoon dat u het mag hebben.

Van mensen met ADHD is aangetoond dat ze verschillende activiteitsniveaus hebben in bepaalde delen van de hersenen, zoals de gebieden aan de voorkant van de hersenen die betrokken zijn bij het plannen en beheersen van hun gedrag. Ook vertonen de hersengebieden die betrokken zijn bij het beheersen van bewegingen verschillen. Dit is misschien de reden waarom kinderen met ADHD lijken te friemelen en ongecontroleerd bewegen.

 1. Cognitieve

Onderzoekers bedenken ook hoe de kernsymptomen van ADHD de andere aspecten van iemands leven beïnvloeden. Het laat zien hoe problemen van onoplettendheid, hyperactiviteit en impulsiviteit hun leven kunnen beïnvloeden.

Oorzaken van ADHD bij kinderen

ADHD is een veel voorkomende gedragsstoornis die naar schatting 8% tot 10% van de schoolgaande kinderen treft. Jongens hebben ongeveer drie keer meer kans dan meisjes om de diagnose te stellen, hoewel het nog niet duidelijk is waarom.

Kinderen met ADHD handelen zonder na te denken, zijn hyperactief en hebben moeite om zich te concentreren. Ze begrijpen misschien wat er van hen wordt verwacht, maar hebben moeite om door te gaan omdat ze niet stil kunnen zitten, opletten of op details kunnen letten.

Natuurlijk gedragen alle kinderen (vooral jongere) zich soms zo, vooral als ze angstig of opgewonden zijn. Maar het verschil met ADHD is dat de symptomen over een langere periode aanwezig zijn en in verschillende settings voorkomen. Ze belemmeren het vermogen van een kind om sociaal, academisch en thuis te functioneren.

De echte oorzaak?

Er is meer dan één oorzaak voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder bij kinderen, waarvan de meeste afkomstig zijn uit biologische aspecten. In enkele gevallen kunnen ouders de schuld krijgen van een dergelijke aandoening, maar men gelooft dat de verandering in de structuur van de hersenen een van de belangrijkste redenen kan zijn. Verder zijn er bepaalde omgevingsfactoren die mogelijk het gedrag van een kind zouden kunnen veranderen.

 1. Aangepaste anatomie en hersenroutine

Kinderen bij wie de diagnose ADHD wordt gesteld, hebben opmerkelijke verschillen in de functie van de hersenen in vergelijking met hun tegenhangers. De chemicaliën die in de hersenen aanwezig zijn, namelijk neurotransmitters, zijn verantwoordelijk voor dergelijk gedrag. Deze chemicaliën zijn essentieel voor de interactie van de cellen die in de hersenen aanwezig zijn. De neurotransmitter die met deze aandoening is geassocieerd, dopamine genaamd, heeft de neiging defect te raken en resulteert dus in ongunstige gevolgen, waaronder impulsiviteit, gebrek aan concentratie en hyperactiviteit. Verder is wetenschappelijk bewezen dat een kind met ADHD een aanzienlijk kleiner hersenvolume heeft in vergelijking met een normaal kind. Zulke kinderen blijken minder gevoelig te zijn in situaties waarin ze worden gecomplimenteerd of gestraft.

 1. Genen

Aangenomen wordt dat de ADHD-stoornis ook wordt overgedragen van ouders bij wie hypertensie is vastgesteld. Elke vierde kind dat aan deze aandoening lijdt, heeft een familielid met ADHD. Deze aandoening komt ook vaker voor bij identieke tweelingen. Er zijn ook mogelijkheden voor een kind om ADHD te krijgen als de ouders vaak psychiatrische stoornissen hebben.

 1. Maternale factoren

Zwangere moeders die de gewoonte hebben om te roken, vormen een bedreiging voor het krijgen van een kind met ADHD. Evenzo kan het gebruik van alcohol of andere drugs tijdens de zwangerschap de activiteit van neuronen die dopamine produceren, effectief vertragen. Een van de sombere factoren is dat een zwangere vrouw wordt blootgesteld aan een chemisch gif zoals polychloorbifenylen. Zo'n chemische stof wordt veel gebruikt in een pesticidenindustrie.

Het is bewezen dat consumptie van drugs zoals cocaïne de normale groei van de hersenreceptoren belemmert.

Er zijn ook gevallen waarin de moeders minder aanhankelijk zijn en zeer kritisch zijn ten opzichte van hun eigen kinderen. Ze hebben ook de neiging om het kind om een ​​letterlijk kleine reden zwaar te straffen. Een dergelijke situatie kan mogelijk symptomen van ADHD vertonen in het gedrag van het kind.

 1. Blootstelling van een kind aan milieuvergiften

Kinderen die worden blootgesteld aan milieutoxines zoals lood en polychloorbifenylen, worden gevreesd voor het krijgen van deze aandoening. Verhoogde blootstelling aan loodniveaus kan zelfs leiden tot gewelddadig gedrag van een kind. Lood komt zelfs voor in zand, stof en ook in waterleidingen. Andere mogelijke omgevingsfactoren zijn vervuiling, etenswaren met kunstmatige kleuren en blootstelling aan fluorescerend licht. Interessant genoeg is bewezen dat zelfs suiker het hyperactieve gedrag in bepaalde gevallen versnelt.

Andere factoren

Er zijn enkele andere risicofactoren die ADHD lijken te veroorzaken. Ze omvatten onder meer televisie kijken voor een langere periode, waardoor de hersenen mogelijk een constante stimulatie willen.

Tekortkomingen in de dagelijkse voeding van het kind die de oorzaak zijn van slechte voeding, kunnen leiden tot een aangepast gedrag.

Kinderen die geen liefde en veiligheid hebben, beseffen dat niet aan hun behoeften wordt voldaan en ontwikkelen symptomen die vergelijkbaar zijn met die van ADHD.

Wat de oorzaken van ADHD bij uw kind ook mogen zijn, het vinden en behandelen ervan op het juiste moment is het beste wat u kunt doen om uw kind weer een normaal leven te geven. Hoewel het enige tijd en geschikte medicatie kan kosten om het kind weer in een normale toestand te brengen, moet men gedurende de behandelingsperiode geduldig en voorzichtig genoeg zijn.

Symptomen van ADHD: wat zijn de tekenen van ADHD?

Omgaan met Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) is verre van eenvoudig. Deze situatie verergeren is niet weten of u aan deze aandoening lijdt.

De symptomen van ADHD treden voor het grootste deel op als een kind zich ontwikkelt. En zelfs volwassenen kunnen periodes hebben waarin ze zich ongericht of afgeleid voelen. Het is ook heel gemakkelijk om ADHD-symptomen te verwarren met een breed scala aan andere problemen, zoals leerstoornissen en andere soorten emotionele problemen. Daarom is het belangrijk om een ​​vermoeden van ADHD te laten diagnosticeren door een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg.

Veel mensen vragen zich af “heb ik ADHD?”. Welnu, er is niet slechts één eenvoudige fysieke of medische test die kan worden gebruikt om te bepalen of iemand de aandoening heeft. Voor ouders die vermoeden dat hun kind deze aandoening heeft, is het belangrijk om met de arts van het kind te praten over hun zorgen. Ze hebben een checklist met verschillende symptomen en kunnen ervoor zorgen dat het kind geen symptomen van vergelijkbare aandoeningen vertoont.

Hoewel overleg met een medische professional altijd wordt aanbevolen, zijn sommige tekenen van ADHD duidelijk zichtbaar, zelfs voor ongetrainde personen. Volgens het National Institute of Mental Health (NIMH) worden deze symptomen van adhd ingedeeld in drie benamingen: onoplettendheid, hyperactiviteit en impulsiviteit.

 1. Worstelen met instructie

Een van de pijlerstenen van de onoplettendheidscategorie worstelt met instructies. Dit omvat problemen met aanwijzingen over werkopdrachten, evenals het niet goed concentreren op schoolprojecten. Verwarring en het onvermogen om zich te concentreren op afzonderlijke taken houden ook verband met problemen met het volgen van instructies.

 1. Friemelen en kronkelen

Hyperactieve bewegingen, zoals friemelen en kronkelen, kunnen tekenen zijn van ADHD. Als u niet kunt stoppen met bewegen terwijl u zit, of constant op een aanhangsel tikt of schudt, overweeg dan om met uw arts te praten over ADHD of andere ernstige problemen, zoals de ziekte van Parkinson of het Tourette-syndroom.

 1. Problemen met stil werken

Hoewel vergelijkbaar met worstelen met instructies, is het hebben van problemen met rustig werk een andere, maar veel voorkomende, Attention Deficit Disorder Symptoms volgens de NIHM. Dit teken van ADHD gaat vaak hand in hand met hyperactieve bewegingen of vocalisaties. Rustige omgevingen, zoals bibliotheken of ziekenhuizen, dienen vaak als uitstekende locaties om dit symptoom bloot te leggen.

 1. Ongeduld

De top van de impulsiviteitscategorie is ongeduld. Veel mensen lijden dagelijks aan een normaal niveau van ongeduld. Wanneer dit gebrek aan geduld zich echter op extreem terrein waagt, wordt het een teken van ADHD. Vergelijk uw vermogen om kalm en beheerst te blijven met de mensen om u heen om dit potentiële probleem te verhelderen.

 1. Non-stop praten

Er is niets mis met een bruisende of spraakzame persoonlijkheid. Voor veel mensen is dit prettig en plezierig. Degenen die gewoonlijk, buitensporig en zonder reden spreken, kunnen echter worstelen met een van de meest voorkomende symptomen van ADHD: non-stop praten.

 1. Dagdromen en verwarring

Net als een gebrek aan concentratie, wordt vervallen in dagdroomsessies vaak geassocieerd met deze stoornis. Bovendien zijn verwardheid wanneer u de focus terugkrijgt van deze dagdromen, tekenen van ADHD. Iedereen beleeft graag een weemoedige herinnering opnieuw of laat zijn gedachten van tijd tot tijd afdwalen, maar wanneer deze activiteit oncontroleerbaar wordt, is het misschien tijd om hulp te overwegen.

 1. Anderen onderbreken en moeite hebben met gesprekken

Zelfs de meest sociale individuen kunnen van tijd tot tijd door een gesprek stotteren en struikelen, en onderweg veel faux pas maken. Wanneer deze problemen onbeheersbaar worden of veel te vaak voorkomen, schakelt het probleem over naar een mogelijk geval. Als u anderen vaak onderbreekt of zich niet aan de normale gespreksnormen houdt, kunnen deze acties een groter mentaal probleem onderstrepen. Dit is een van de symptomen van ADHD bij kinderen.

 1. Roekeloos rijden

Wist u dat een van de symptomen van ADHD bij volwassenen roekeloos autorijden is? Als u ADHD heeft, kan het erg moeilijk zijn om uw aandacht op de weg te houden. U kunt gemakkelijk afgeleid raken, wat kan leiden tot verkeersongevallen. Verkeer kan je ook erg onrustig maken. Wat nog erger is, is dat de kans groter is dat u onderweg ruzie en ruzie krijgt.

 1. Relatieproblemen

Geloof het of niet, maar een van de meest voorkomende symptomen van ADHD bij volwassenen zijn relatieproblemen. Dit komt door het feit dat mensen met volwassen ADHD het moeilijk vinden om effectief te luisteren en te reageren, wat resulteert in slechte communicatie. Het nakomen van toezeggingen wordt ook problematisch. Bovendien hebben mensen met ADHD de neiging om plotselinge woede-uitbarstingen te krijgen die schadelijk zijn voor een huwelijk, vriendschap of andere relatie.

Conclusie

Veel andere symptomen worden ook in verband gebracht met ADHD. Onvermogen om stil te zitten tijdens het avondeten, rondrennen in ongepaste omgevingen en leerbelemmeringen dragen allemaal bij aan een positief geval van deze aandoening. Ze komen echter allemaal terecht in deze zeven grotere borden of vergroten ze in een of andere vorm. Als u problemen ondervindt met een van deze symptomen, of een combinatie van meerdere, overweeg dan om een ​​afspraak te maken voor ADHD-diagnose met uw primaire verzorger of een psycholoog om verdere maatregelen te bespreken.

ADHD-diagnose: hoe wordt de diagnose ADHD gesteld?

Veelvoorkomende tekenen of symptomen van ADHD zijn: impulsiviteit, friemelen, gemakkelijk afgeleid zijn en het onvermogen om taken af ​​te maken. Hoewel kinderen vaker worden gediagnosticeerd, is ADHD een aandoening die ook veel volwassenen treft. Er zijn verschillende tests ontwikkeld om ADHD bij kinderen te diagnosticeren, waarvan enkele van de meest vertrouwde hieronder worden vermeld.

De Stanford-Binet-test

De Stanford-Binet-test is de meest populaire beoordeling van cognitieve vaardigheden, ook wel bekend als een IQ-test. Het bestaat uit zestig vragen die het individu moet beantwoorden. Deze antwoorden worden vervolgens beoordeeld om een ​​geschat cognitief vermogen of IQ van de patiënt te geven. Deze test kan zowel online als via een arts worden afgenomen.

De Weschler Intelligence Scale for Children

Een populaire test voor kinderen is de Weschler Intelligence Scale for Children (WISC-IV). De test wordt uitgevoerd bij kinderen tussen de 6 en 16 jaar en duurt 48-65 minuten om het algemene intellectuele vermogen van de patiënt te bepalen. De test bestaat uit vijftien subtests, die worden gemeten aan de hand van vijf hoofdindexen. Dit zijn: de verbale compressie-index, visuele ruimtelijke index, de vloeiende redeneringsindex, de werkgeheugenindex en de verwerkingssnelheidindex. Deze indexen worden samen met de vijftien subtests beoordeeld om het intellectuele vermogen van het geteste individu te bepalen, wat op zijn beurt kan helpen bij het diagnosticeren van ADHD.

De Kaufman-batterij voor kinderen

Een andere populaire test om ADHD bij kinderen te diagnosticeren, is de Kaufman Battery for Children (KABC). De KABC is een psychologische diagnosetest voor het beoordelen van cognitieve ontwikkeling die is ontwikkeld in 1983 en herzien in 2004. Deze test maakt gebruik van nieuwe ontwikkelingen in de psychologische theorie en statistische methodologie, waardoor deze populair is bij patiënten en artsen. De KABC besteedt ook bijzondere aandacht aan gehandicapte groepen en groepen met leermoeilijkheden, evenals aan culturele minderheden.

Interview met een arts en beoordelingsschalen

Naast deze tests kan een patiënt waarvan wordt vermoed dat hij aan de aandoening lijdt, een gesprek met een arts voeren, waarbij ook een lichamelijk onderzoek wordt uitgevoerd. Er wordt een checklist voor gedrag en beoordelingsschaal aan de ouders en leerkrachten van de patiënt gegeven om in te vullen terwijl het individu wordt gecontroleerd om te bepalen of bepaalde factoren en symptomen optreden. Van deze beoordelingslijsten in combinatie met een van de eerder genoemde tests is vastgesteld dat ze een efficiënte manier zijn om een ​​diagnose te stellen.

ADHD-behandeling: ADHD-medicatie versus therapie

Als ouders wilt u altijd de beste behandeling voor uw kind vinden om hem / haar te helpen snel en gemakkelijk uit het probleem te komen. Het is een feit dat er geen beste behandeling is voor ADHD en een ander feit is dat er momenteel geen remedie is voor ADHD. U hoeft echter niet teleurgesteld te zijn. Beschikbare behandelingen kunnen uw kind nog steeds helpen een succesvol leven te leiden.

Medicatie voor ADHD

Recept ADHD-medicijnen voor kinderen

Deze behandelingsoptie wordt veel gebruikt en heeft snelle effecten.

De eerste ADHD-medicijnen die worden voorgeschreven, zijn meestal genotmiddelen​ Deze stimulerende middelen verhogen de activiteit in de hersenen, vooral in de gebieden die verantwoordelijk zijn voor aandacht, impulsbeheersing en focus. Stimulerende middelen hebben positieve effecten als het gaat om het verbeteren van focus en zelfbeheersing. Als het echter om sociale vaardigheden en prestaties in de academische wereld gaat, zijn deze nog steeds afhankelijk van het kind zelf. Stimulerende medicijnen bevatten eigenlijk een van beide: methylfenidaat en amfetaminen.

De eerste keuze van de twee is methylfenidaat, omdat is vastgesteld dat het minder bijwerkingen heeft. Methylfenidaat komt eigenlijk in korte, middellange en lange duur voor. Als het kind niet op methylfenidaat reageert, krijgt het amfetaminen voorgeschreven. Voor korte duur die 6 uur duren, worden Dextrostat en Dexedrine voorgeschreven. Voor middellange en lange duur wordt Adderall voorgeschreven.

Als stimulerende middelen niet effectief zijn voor het kind, dan Atomoxetine en antidepressiva worden voorgeschreven. Als twee behandelingen met stimulerende middelen zijn mislukt, is atomoxetine de volgende stap in het proces.

Een belangrijk ding om op te merken over ADHD-medicijnen is het feit dat er geen enkel medicijn is dat voor alle kinderen wordt aanbevolen. De medicijnen worden eigenlijk met vallen en opstaan ​​verstrekt. Deze zijn allemaal afhankelijk van hoe het kind op een bepaald medicijn zou reageren. Als de juiste medicatie wordt bepaald, kunnen de symptomen van de aandoening echter al gemakkelijk worden behandeld.

Als er nog iets is dat u moet weten over ADHD-medicijnen, is het het feit dat ze de oorzaken van de aandoening niet echt genezen. Het enige wat ze kunnen doen is de symptomen van ADHD verlichten. Als deze medicijnen worden gecombineerd met counseling of gedragstherapie, kan dit ook veel helpen.

Recept ADHD-medicijnen voor volwassenen

De aandoening is niet alleen een aandoening bij kinderen. Het komt ook voor bij volwassenen! Hoewel het misschien moeilijk te beheren lijkt, zijn er hoop en uitstekende voordelen bij het gebruik van ADHD-medicatie voor volwassenen.

Er zijn veel opties om te kiezen welke ADHD-medicatie geschikt voor u is. U kunt ADHD-medicatie op recept nemen of natuurlijke remedies voor ADHD proberen.

Om een ​​recept voor ADHD te krijgen, moet u eerst worden gediagnosticeerd door een psychiater of neuropsycholoog. Dit omvat een reeks vragen en tests om te bepalen welk subtype van ADHD u mogelijk heeft. Dit zal helpen bepalen welke ADHD-medicatie geschikt voor u is.

Er zijn verschillende klassen van geneesmiddelen op recept voor volwassenen met ADHD. Deze variëren van stimulerende middelen tot andere medicijnklassen die indirecte effecten hebben op het helpen van ADHD-symptomen.

 • Adderall: is een combinatie van amfetamine en dextroamfetamine. Dit is een veel voorkomende keuze van ADHD-medicatie voor volwassenen. Adderall werkt in op het centrale zenuwstelsel om hyperactiviteit en impulscontrole te vergemakkelijken. Uw arts zal uw dosis aanpassen totdat u een behandelplan opstelt dat bij u past.
 • Ritalin (Methylfenidaat): is een stimulerend middel voor het centrale zenuwstelsel vergelijkbaar met Adderall. Het helpt de symptomen van hyperactiviteit en impulscontrole te verminderen. Ritalin is een medicijn dat zich richt op zowel ADHD- als ADD-symptomen. Het wordt aanbevolen dat dit medicijn deel uitmaakt van een ondersteunend behandelprogramma met counseling en andere therapieën om de behandeling van ADHD te maximaliseren.
 • Concerta (Methylfenidaat): werkt net als Ritalin als stimulerend middel voor het centrale zenuwstelsel. Concerta is een andere merknaam voor deze medicijnklasse, evenals Metadate.
 • Vyvanse (Lisdexamfetamine) is een nieuwere ADHD-medicatie voor volwassenen. Vyvanse kan ook veilig worden gebruikt bij kinderen met ADHD ouder dan 6 jaar. Het is een stimulerend middel voor het centrale zenuwstelsel dat symptomen van hyperactiviteit verlicht, impulscontrole vermindert en ADHD-volwassenen helpt met eetaanvallen vanwege hun impulsiviteit. De reden waarom Vyvanse een betere keuze is voor ADHD-medicatie voor volwassenen, is omdat het niet zo ernstige bijwerkingen heeft als een timing voor onmiddellijke afgifte die andere ADHD-medicijnen hebben.
 • Straterra: dit medicijn is geen stimulerend middel, in tegenstelling tot andere ADHD-medicatie voor volwassenen. Straterra is een selectieve norepinefrineheropnameremmer, die een soortgelijk werkingsmechanisme is als sommige antidepressiva. Het feitelijke werkingsmechanisme van de behandeling van ADHD met dit medicijn is onbekend. Er wordt echter aangenomen dat het komt door de toename van noradrenaline in de hersenen. Norepinephrine speelt een belangrijke rol bij de aandachtsspanne en het gedrag. Straterra wordt aanbevolen om deel uit te maken van een behandelprogramma met psychologische, educatieve en sociale maatregelen om de aandoening te behandelen.

Zoals u kunt zien, zijn er verschillende alternatieven voor ADHD-medicatie voor volwassenen. Om meer te weten over welke medicatie het meest geschikt voor u is, moet u advies inwinnen bij uw arts bij het bestuderen van al uw opties om erachter te komen wat u voor uw aandoening kunt gebruiken.

Verschil tussen IR- en XR-voorgeschreven ADHD-medicijnen voor volwassenen

Iedereen reageert anders op ADHD-medicijnen. Het kan even duren voordat u een paar verschillende medicijnen probeert die voor u het beste werken.

Het verschil tussen IR- en XR-formuleringen is het tijdsbestek waarin ze werken. Bij ADHD-medicatie voor volwassenen kan de tijd dat medicatie wordt vrijgegeven een cruciale rol spelen bij de behandeling van ADHD.

IR-formuleringen staan ​​bekend als formuleringen met onmiddellijke afgifte. Deze formuleringen werken onmiddellijk nadat ze zijn ingenomen. Afhankelijk van de behoeften van een volwassene met ADHD, moeten IR-formuleringen mogelijk vaker worden toegediend om te voorkomen dat de medicatie slijt.

ER-formuleringen worden overuren vrijgegeven. Ze zorgen voor een veel soepeler begin van de werking en hebben een langere werkingsduur in het lichaam. Deze optie kan een goede keuze zijn om de bijwerkingen van IR-formuleringen bij sommige volwassenen met ADHD-ervaring te verminderen. Bovendien zijn ER-formuleringen een uitstekende keuze bij mensen die vergeten hun medicijnen tijdig in te nemen.

Natuurlijke ADHD-medicijnen voor volwassenen

Samen met of zelfs zonder recept voor ADHD-medicatie voor volwassenen, zijn er natuurlijke producten die een uitstekende keuze kunnen zijn voor de behandeling van volwassen ADHD. Voordat u een natuurlijke ADHD-medicatie overweegt, moet u de opties met uw arts bespreken.

 • Visolie: omega-3-vetzuren hebben bewezen de mentale gezondheidsvaardigheden te verbeteren bij volwassenen met de aandoening. Visolie kan hyperactiviteit verbeteren, de aandachtsspanne verbeteren en onduidelijk denken verminderen. U kunt visolie als capsule nemen of uit voedingsmiddelen zoals zalm, tonijn, forel en sardines. Capsulevormen zijn erg handig. De hoogst aanbevolen visolie voor ADHD is van Nordic Naturals.
 • zink: verschillende onderzoeken hebben een vermindering van hyperactiviteit en impulsiviteit aangetoond bij het nemen van zinksupplementen bij mensen met ADHD. Studies vermelden dat volwassen ADHD-patiënten een lager zinkgehalte hebben in vergelijking met mensen zonder de aandoening. U kunt zink in capsulevorm nemen of het verkrijgen uit voedingsmiddelen zoals noten, zuivelproducten, bonen, volle granen en verrijkte granen. Als u zink als medicatiesupplement overweegt, is NOW Foods het beste supplementmerk dat u kunt kiezen.
 • Melatonine: dit medicijn helpt niet per se direct bij ADHD. Voor mensen met slaapproblemen is melatonine een natuurlijke remedie om volwassenen te helpen 's nachts in slaap te vallen. Mensen met ADHD die geen slaap hebben, veroorzaken grote schade aan de ADHD-symptomen.

ADHD-medicatie voor volwassenen kan de kwaliteit van leven verbeteren. Als u denkt dat iemand, of zelfs uzelf, ADHD-symptomen heeft, wees dan niet bang om de diagnose te krijgen. ADHD-medicatie voor volwassenen is al jaren beschikbaar. Het is bewezen dat ze helpen de aandoening effectief te beheersen. Veel volwassenen die ADHD-medicatie hebben gebruikt, hebben geen spijt van hun beslissing.

Gedragstherapie

Gedragstherapie kan veel tijd en moeite kosten, maar het resultaat kan zeer lonend zijn. Bovendien, als ouders niet willen dat de kinderen ADHD-medicijnen gebruiken, is gedragstherapie een goede keuze. Gedragstherapie omvat het afdwingen van de kinderen met de aanmoediging wanneer ze goede dingen doen en ook straf wanneer ze dingen verkeerd doen (straf mag echter niet vaak worden gebruikt). De cognitieve gedragstherapie helpt de kinderen om de negatieve gedachten te herkennen en te vermijden. Anders dan bij medicamenteuze therapie zijn de effecten van gedragstherapie blijvend. Met de juiste aanpak kan gedragstherapie wonderen doen om de kinderen te helpen de aandoening te beheersen en te overwinnen.

Wat is de beste behandeling voor ADHD?

Zoals hierboven vermeld, is er geen beste behandeling voor ADHD. Ouders kunnen echter een beslissing nemen op basis van hun mening over drugs. Als ouders niet willen dat hun kinderen drugs gebruiken, kan de gedragstherapie een goede keuze zijn. Anders dan medicatie, kan gedragstherapie alleen de kinderen helpen om ADHD-symptomen goed te beheersen als ouders het op de juiste manier toepassen. Echter, door middel van praktijken, adviseerden artsen dat ouders de gedragstherapie in combinatie met medicatie zouden gebruiken voor het maximale effect.Selecteer de weer te geven velden. Anderen zullen verborgen zijn. Sleep en zet neer om de volgorde te wijzigen.
 • Beeld
 • SKU
 • Rating
 • Prijs
 • Voorraad
 • Beschikbaarheid
 • In winkelwagen
 • Omschrijving
 • Content
 • Gewicht
 • Afmetingen
 • Specificaties
 • Attributen
 • Aangepaste attributen
 • Aangepaste velden
Vergelijk
Verlanglijst 0
Pagina met verlanglijst openen Doorgaan met winkelen