Shop

Wat is een depressie?

Depressie is een veel voorkomende gezondheidstoestand die de dagelijkse activiteiten van een persoon beïnvloedt. Een patiënt die aan een depressie lijdt, kan het gevoel krijgen dat hij geen energie heeft om de dingen te doen die hij in zijn dagelijks leven zou moeten doen. Sommige anderen kunnen zich zonder duidelijke reden geïrriteerd voelen. De symptomen van depressie verschillen van persoon tot persoon. Een persoon die zich meer dan twee weken saai en somber voelt, heeft speciale aandacht nodig, omdat dit een symptoom van depressie kan zijn.

De aandoening komt vaak voor. De kans dat u ooit een ernstige depressie krijgt is zelfs 1 op 20 en in het algemeen hebben vrouwen er meer last van dan mannen. Ook kinderen en ouderen kunnen er last van hebben. Een depressie kan van korte duur zijn, maar kan ook maanden of zelfs jaren aanhouden. Als u al minstens twee jaar depressief bent, wordt dit chronische depressie genoemd.

Om de aandoening te begrijpen, moet u weten waardoor depressie wordt veroorzaakt. Door een goed begrip van de oorzaken van depressie kan men effectiever werken aan het vinden van genezing. Het behandelen van een depressie is natuurlijk niet gemakkelijk, maar je zult een beter begrip hebben van waarom dit is wanneer je naar de oorzaken van depressie kijkt.

 

Depressie veroorzaakt: wat veroorzaakt depressie?

Dus, wat veroorzaakt depressie? Wordt depressie veroorzaakt door fysieke factoren zoals neurotransmitters in de hersenen of door mentale factoren zoals chronische negatieve denkpatronen? Het onbevredigende antwoord is dat het van het individu afhangt.

Voor sommige mensen komt deze aandoening voornamelijk voort uit chemische onevenwichtigheden in de hersenen en voor anderen is de hoofdoorzaak negatief denken. Andere factoren, zoals vitaminetekorten of overmatige lichaamsbeweging, kunnen ook de boosdoener zijn. Kortom, de oorzaken van depressie verschillen van persoon tot persoon.

 

Persoonlijke karaktertrekken

Bepaalde persoonlijke kenmerken kunnen iemand extra kwetsbaar maken voor deze aandoening. Sommige mensen slagen er niet in problemen op te lossen of onaangename gebeurtenissen het hoofd te bieden. Of ze durven niemand om steun te vragen, dus blijven ze alleen met hun probleem. Andere persoonlijke kenmerken die u kwetsbaar kunnen maken zijn:

 • gebrek aan zelfvertrouwen
 • dingen overdrijven
 • angst om te falen
 • veel van jezelf eisen
 • zich niet waardig genoeg voelen

 

Fysieke oorzaken

Een belangrijke lichamelijke oorzaak is erfelijkheid. Komen depressies voor in uw gezin? Dan heb je meer kans om depressief te worden.

Ook kunnen bepaalde stoffen in uw lichaam soms depressieve gevoelens veroorzaken. Dat geldt voor hormonen, medicijnen, alcohol en drugs.

Bovendien gaan bepaalde lichamelijke ziekten vaak gepaard met depressieve gevoelens. Voorbeelden zijn aandoeningen van de schildklier en bijnierschors, diabetes en hart- en vaatziekten.

 

Wat je doormaakt in je leven

Door goede of slechte ervaringen of gebeurtenissen die uw leven plotseling veranderen, kunt u zich depressief voelen. Voorbeelden zijn het verlies van uw partner, het verliezen van uw baan of het verhuizen naar een andere stad. Ook kunnen extreem schokkende gebeurtenissen, zoals een overval of een ongeval, u depressief maken.

U kunt ook depressief worden door gebeurtenissen die lang geleden hebben plaatsgevonden. Bijvoorbeeld als u als kind werd misbruikt of seksueel misbruikt. Of als een van je ouders vroegtijdig is overleden.

Het is essentieel om te beseffen dat het probleem, waar het ook vandaan komt, beide sferen zal beïnvloeden, dus om depressie te genezen, moet u therapeutische benaderingen overwegen die beide gebieden aanpakken.

 

Risicofactoren

Het is nog niet precies bekend hoe deze aandoening zich ontwikkelt. Aangenomen wordt dat biologische processen, psychologische factoren, de persoonlijke situatie en bijzondere gebeurtenissen in het leven een rol spelen in de ontwikkeling van het proces. Hier zijn enkele voorbeelden van wat depressie kan veroorzaken en het beloop ervan kan beïnvloeden:

 • een erfelijk verhoogd risico: dit blijkt uit het feit dat de ziekte al vaker voorkomt bij familieleden.
 • stressvolle ervaringen: bijvoorbeeld mishandeling of verwaarlozing, maar ook een scheiding of het overlijden van een dierbare
 • chronische angststoornissen in de kindertijd en adolescentie, gecombineerd met een gebrek aan zelfvertrouwen en onzekerheid
 • biochemische veranderingen: Het is gebleken dat bij depressie het metabolisme in de hersenen verandert en zenuwprikkels langzamer worden overgedragen. Bepaalde boodschappersubstanties en hormonale veranderingen kunnen ook een rol spelen.
 • lichamelijke ziekten zoals een beroerte, hartaanval, kanker of hypothyreoïdie
 • belastende levensomstandigheden: bijvoorbeeld aanhoudende stress en overmatige eisen of eenzaamheid.
 • Gebrek aan licht: Sommige mensen reageren op het gebrek aan daglicht tijdens de donkere herfst- en wintermaanden met depressies.

 

Soorten depressie: wat zijn het?

 

Niet alle depressies zijn hetzelfde. Ze kunnen variëren van mild tot ernstig. Hoeveel iemand aan een depressie lijdt, hangt af van hoe de symptomen zijn of haar dagelijks functioneren verstoren. Er zijn verschillende soorten depressie:

 • Milde depressie

Bij een lichte depressie is het vaak nog mogelijk om de meeste dagelijkse bezigheden voort te zetten. Maar zelfs dan is het nodig om de klachten serieus te nemen. Er kan nog veel worden gedaan op het gebied van preventie om ernstiger klachten te voorkomen.

 • Ernstige depressie

U kunt een ernstige depressie herkennen doordat er veel symptomen optreden of doordat de symptomen snel erger worden. Ernstige depressies hebben een grote impact op het dagelijks leven: je gaat op den duur nergens heen, je kunt niet werken, winkelen, voor kinderen zorgen en een normaal dag- en nachtritme volgen. De toekomst, het verleden, het hier en nu: alles lijkt een zwart gat. Sommige mensen denken aan de dood: doodgaan lijkt hen minder erg dan door een depressie te leven.

 • Depressieve stoornis

Ook wel 'unipolaire depressie' of 'gewone' depressie genoemd. Een depressieve stoornis is wanneer iemand gedurende een lange periode depressief of depressief is. Een periode waarin depressieve symptomen optreden, wordt een depressieve episode genoemd. Is het maar één aflevering? Dan wordt het een stoornis met een enkele episode genoemd. Als de episodes zich herhalen, wordt de depressieve stoornis recidiverend genoemd.

 • Dysthyme stoornis

De dysthmische stoornis is 'milder' dan een depressieve stoornis. Er moet minimaal twee jaar sprake zijn van een (milde) depressieve stemming en daarnaast moeten twee of meer van de depressieve symptomen (met uitzondering van psychomotorische angst of remming) aanwezig zijn geweest. De symptomen zijn doorgaans milder dan bij depressie, maar de dysthyme stoornis wordt als ernstiger ervaren. Dit komt door de lange duur van de dysthyme stoornis.

 • Bipolaire stoornis

Beter bekend als manische depressie. Bij een bipolaire stoornis worden gelukkige periodes afgewisseld met periodes van extreme hopeloosheid. Tijdens de 'goede' periodes voelt iemand zich extreem energiek en opgewekt. Bij bipolaire stoornis wordt onderscheid gemaakt tussen type I en type II. Een bipolaire stoornis type I wordt gediagnosticeerd als een persoon ten minste één manische episode heeft gehad, afgewisseld met een of meer depressieve episodes. Type II verwijst naar minstens één depressieve episode en minstens één milde manische episode. Een milde manische episode wordt ook wel een hypomaniakale episode genoemd. Bij een hypomane episode zijn de symptomen niet zo erg dat het algemeen functioneren verstoord is. Een (nog) mildere vorm van bipolaire stoornis is cyclothyme stoornis.

 • Psychotische depressie

Dit is het geval als er naast depressieve gevoelens ook waanvoorstellingen of hallucinaties zijn. Wanen komen inhoudelijk vaak overeen met depressie.

 • Perinatale depressie

Dit type depressie kan optreden bij vrouwen die net een kind hebben gekregen. Postnatale depressie lijkt qua symptomen op 'normale' depressie, maar treedt pas op binnen vier maanden na de bevalling. De meest voorkomende symptomen zijn depressieve gevoelens en niet kunnen genieten van de baby.

 • Seizoensgebonden depressie

Mensen die alleen in de herfst, winter en / of het vroege voorjaar aan depressie lijden, hebben vaak last van seizoensdepressie. Het meest bekend is winterdepressie. Symptomen van winterdepressie zijn: neerslachtig en depressief zijn, veel slapen, vermoeidheid, prikkelbaarheid, veel eten gewichtstoename. Een winterdepressie treedt op wanneer de symptomen minstens twee jaar op rij terugkeren. Een winterdepressie komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. De verandering in daglicht verstoort de biologische klok, die in veel gevallen winterdepressie veroorzaakt. Het hormoon melatonine speelt waarschijnlijk een rol. De winterblues is een mildere variant van winterdepressie. Er zijn klachten, maar mensen die last hebben van winterblues zijn niet ziek. De symptomen zijn vergelijkbaar met die van winterdepressie, maar zijn minder ernstig.

 

Is depressie genetisch bepaald?

Genetica kan een persoon enigszins vatbaar maken voor depressie, maar het is nauwelijks een doorslaggevende factor. In de meeste gevallen is de kans groter dat de aandoening in gezinnen voorkomt vanwege gedragingen en denkpatronen die werden doorgegeven dan dat genetica een grote rol speelt. Maar zelfs als genetica een factor is, heeft dit niet veel invloed op de behandelingsbenaderingen van depressie. Een succesvolle behandeling van depressie is nog steeds mogelijk.

 

Is depressie aangeleerd?

De toestand kan worden geleerd. Negatief denken en negatief gedrag kunnen worden doorgegeven via gezinnen, zoals eerder vermeld, of een individu kan negatief denken en gedrag leren van andere mensen of ervaringen.

Wat het negatieve denken betreft, het is niet dat deze situaties het individu noodzakelijkerwijs depressief maakten, maar dat het individu deze gebeurtenissen zo interpreteerde dat er negatieve overtuigingen werden gevormd en deze overtuigingen bleven bestaan.

Het cruciale stuk informatie hier is dat alles wat is geleerd, ook kan worden afgeleerd.

Negatief denken kan worden omgezet in positief denken en deze ogenschijnlijk simpele handeling kan wonderen verrichten om depressies te verlichten en zelfs te genezen.

 

Zingen van depressie: wat zijn de symptomen van depressie?

Elk individu zal in verschillende mate en verschillende soorten depressies ervaren, wat een verscheidenheid aan verschillende tekenen en symptomen betekent. Maar er zijn enkele algemene tekenen en symptomen van depressie die kunnen worden vermeld om te helpen bepalen of de persoon mogelijk een klinische depressiestoornis heeft.

Houd er rekening mee dat het doornemen van een lijst met tekenen en symptomen niet in de plaats mag komen van het raadplegen van een arts of psychotherapeut die de aandoening adequaat kan diagnosticeren en een passende behandeling kan voorschrijven.

De meeste doktoren zullen eerst proberen het verschil vast te stellen tussen een geval van verdriet of “de blues” en klinische depressie. Het wordt aangeraden om naar een arts te gaan als u gedurende twee weken of langer regelmatig symptomen van depressie heeft gehad die de hele dag aanhouden en die uw dagelijkse schema gaan verstoren.

Enkele van de meest voorkomende symptomen zijn:

 • Gevoelens van hopeloosheid / hulpeloosheid: Een algemeen gevoel dat de dingen niet goed zijn in het leven en dat de toekomst er ook niet goed uitziet. Ook het gevoel dat er niets kan worden gedaan om de kijk op het leven te veranderen.
 • Verlies van rente: Activiteiten die ooit een dagelijks onderdeel van het leven waren of de dingen waar iemand het meest naar uitkeek, zijn plotseling oninteressant geworden, of de persoon heeft niet meer de zorg om mee te doen.
 • Verstoring van slaapgewoonten: Dit kan variëren van overmatig slapen tot patronen van slapeloosheid of midden in de nacht wakker worden. Het kan ook betekenen dat u de hele tijd vermoeid bent en gewoon overdag een dutje wilt doen of wilt liggen.
 • Eetlust veranderingen: Depressie gaat vaak gepaard met veel gewichtsverlies of gewichtstoename, omdat een persoon ofwel de interesse in eten verliest of eten gebruikt als een manier om de pijn van hun gevoelens en de depressie te verzachten.
 • Moeilijkheden om emoties onder controle te houden: Dit kan variëren van irritatie / frustratie, overmatig huilen, of gemakkelijk boos worden over eenvoudige problemen of situaties.
 • Verlies van energie: Depressie kan een gevoel van vermoeidheid veroorzaken waardoor het voor iemand moeilijk wordt om zelfs kleine taken uit te voeren. Een patroon van gewoon vaker willen zitten, kan meer opvallen.
 • Moeite met concentreren: Iemand die aan een depressie lijdt, kan moeite hebben om zich te concentreren op dagelijkse taken die vroeger werden uitgevoerd. Ze kunnen ook moeite hebben om zich op een gesprek te concentreren of moeite hebben met het interpreteren van aanwijzingen of het beantwoorden van vragen.
 • Lichamelijke pijnen: Latere hoofdpijn, rugpijn, pijnlijke spieren of gewrichten en spijsverteringsproblemen kunnen allemaal gepaard gaan met klinische depressie.

Als u iemand kent die deze symptomen van depressie ervaart, of als u zelf symptomen ervaart, kunt u het beste een arts of psychiater raadplegen om de best mogelijke behandeling voor depressie te vinden.

 

Depressiebehandeling: hoe depressie behandelen?

Een goede behandeling krijgen is essentieel. Als een depressie niet wordt behandeld, kan het een onbeperkte periode aanhouden en andere ziekten verergeren. Zelfs mensen met ernstige symptomen kunnen een depressie genezen.

Er zijn veel manieren om een ​​depressie te verslaan, waaronder:

 • Medicatie (depressietabletten)
 • Psychotherapieën
 • Zelfhulp

 

Geneesmiddelen om depressie te behandelen: welke antidepressiva zijn er?

Tal van verschillende medicijnen tegen depressie, bekend als antidepressiva, worden veel gebruikt om depressie te behandelen. Antidepressiva-medicijnen behoren tot heel wat verschillende groepen. Ze beïnvloeden de functie van de belangrijkste neurotransmitters die in de hersenen aanwezig zijn, hoewel het werkingsmechanisme niet helemaal duidelijk is.

Depressietabletten ondersteunen het verminderen van de symptomen van depressie bij mensen met een depressie, voornamelijk wanneer hun depressie van ernstige aard is. Er zijn verschillende soorten antidepressiva die worden gebruikt om depressie en andere vormen van aandoeningen met een element van depressie te behandelen, bijvoorbeeld een bipolaire stoornis. Antidepressiva verbeteren de symptomen van depressie door de beschikbaarheid van belangrijke neurotransmitters, de chemische stoffen in de hersenen, te verhogen. Aangenomen wordt dat deze chemische stoffen in de hersenen het verbeteren van emoties kunnen vergemakkelijken.

Belangrijke varianten van antidepressiva zijn onder meer:

 • Selectieve serotonine heropname remmers (SSRI's): Dit zijn een nieuwere klasse antidepressiva. Dit geneesmiddel werkt door het niveau van de neurotransmitter in de hersenen, bekend als serotonine, te veranderen.
 • Tricyclische antidepressiva (TCA's): Dit zijn de eerste klasse antidepressiva die op de markt zijn gekomen om een ​​behandeling voor depressie aan te bieden. Ze hebben voornamelijk invloed op de niveaus van twee belangrijke chemische boodschappers in de hersenen (dwz neurotransmitters), serotonine en norepinefrine, in de hersenen. Deze zijn ongetwijfeld behoorlijk effectief bij het beheersen van depressie; ze hebben veel bijwerkingen. Om die reden zijn ze niet langer de eerstelijnsmedicijnen voor depressie gebleven.
 • Monoamine-oxidaseremmers (MAO-remmers): Dit is een andere klasse antidepressiva. Deze medicijnen zijn het nuttigst bij mensen met een depressie die niet reageren op andere medische behandelingen. Maar veel stoffen in ons voedsel, zoals kaas of wijn, en bepaalde andere medicijnen kunnen ermee in wisselwerking staan, dus mensen die MAO-remmers gebruiken, moeten zich aan strikte dieetbeperkingen houden.
 • Serotonine en norepinefrine heropname remmers (SNRI's): Dit zijn de nieuwere soorten antidepressiva. Ze helpen de symptomen van depressie onder controle te houden door de beschikbaarheid van de hersenchemicaliën serotonine en norepinefrine te verhogen.
 • Bupropion en Mirtazapine die worden gebruikt om depressiepatiënten te behandelen, zijn relatief nieuw van oorsprong. Vaak voorkomende bijwerkingen van deze geneesmiddelen zijn angst, slapeloosheid, sedatie, rusteloosheid en gewichtstoename.

Een groot aantal medicijnen tegen depressie zijn nu op de markt beschikbaar voor een arts om patiënten met depressie te behandelen. De meeste medicijnen die nu in de moderne geneeskunde verkrijgbaar zijn, blijken effectief te zijn bij de behandeling van depressie. De effectiviteit van deze medicijnen bij het behandelen van het probleem is volledig afhankelijk van het vermogen van de arts om het juiste medicijn voor de patiënt te kiezen. De patiënt moet alle symptomen die hij ervaart aan de arts bekendmaken om hem te helpen degene te vinden die echt werkt voor de patiënt. Normaal gesproken zou een patiënt die een antidepressivum krijgt, de positieve symptomen binnen drie tot zes weken beginnen te ervaren. Om het maximale uit de medicatie te halen, moet de patiënt bereid zijn om samen te werken met de arts door het medicijn te gebruiken zoals voorgeschreven door de arts.

 

Kalmerende middelen

Deze geneesmiddelen behandelen ook depressie en zijn gegroepeerd in 'kleine' en 'grote' kalmerende middelen.

Kleine kalmerende middelen zoals benzodiazepinen worden niet gebruikt bij het behandelen van depressie, omdat ze verslaving kunnen veroorzaken.

Grote kalmerende middelen worden gebruikt om een ​​melancholische of psychotische vorm van depressie te behandelen en ze zorgen voor een goede symptomatische controle van psychotische symptomen.

 

Stemmingsstabilisatoren

Deze medicijnen hebben een enorme betekenis bij een bipolaire stoornis. Ze worden gebruikt om manie te behandelen en het maakt ze 'anti-manisch', en tegelijkertijd formuleert hun vermogen om de hardheid en het optreden van stemmingswisselingen te verminderen ze 'stemmingsstabilisatoren'.

 

Psychologische behandelingen

Er is een breed scala aan psychologische behandelingen voor depressie. De belangrijkste zijn:

 • Psychotherapie
 • Cognitieve gedragstherapie (CGT)
 • Interpersoonlijke therapie (IPT)
 • Counseling
 • Mindfulness-meditatie

 

Veel mensen vragen zich af hoe ze een depressie kunnen genezen. Maak je geen zorgen, de aandoening is te behandelen. Het kan effectief worden behandeld door antidepressiva en psychotherapie te gebruiken. Een combinatie van deze twee methoden kan ook worden geprobeerd bij patiënten die aan een depressie lijden. Psychotherapie blijkt effectiever te zijn bij patiënten die lijden aan milde tot matige depressie. Artsen geven nog steeds de voorkeur aan medicatie om patiënten met ernstige vormen te behandelen. Elektroconvulsietherapie is de meest gebruikte behandelingsmethode voor de behandeling van depressie met psychotische symptomen.

 

Hulp bij depressie: wat kunnen vrienden of familieleden doen?

Bij psychische problemen of ziekten wenden veel mensen zich eerst tot hun partners, familieleden of vrienden. Zij zijn vaak de eersten die de depressieve symptomen en veranderingen opmerken. Hun comfort en ondersteuning zijn vooral belangrijk voor mensen met een depressie. Bij ernstige depressies hebben partners en familieleden ook ondersteuning nodig.

Je vraagt ​​je misschien af ​​over de vraag: "hoe u iemand met een depressie kunt helpen​ Familieleden en vrienden moeten zich eerst informeren over het klinische beeld van depressie. Op deze manier leren ze de situatie van de depressieve persoon beter kennen en begrijpen ze zijn of haar gedrag. Naast medische of psychologische ondersteuning kunnen zelfhulpgroepen een mogelijkheid zijn.

Motivatie speelt ook een belangrijke rol bij het herstel van een depressie. Familieleden kunnen de getroffen persoon ondersteunen bij het zoeken naar professionele hulp, het regelmatig innemen van zijn of haar medicatie en het nakomen van afspraken met de behandelende arts of therapeut.

Actieve hulp en ondersteuning kunnen vooral belangrijk worden wanneer er tekenen zijn dat iemand misschien zelfmoord pleegt. Het is buitengewoon belangrijk om dergelijke signalen serieus te nemen en er met anderen over te praten. Als dit in een acute situatie niet mogelijk is, zijn er diensten zoals de sociaal psychiatrische dienst, crisiscentra of telefonische hulpverlening waar hulp kan worden verkregen.Selecteer de weer te geven velden. Anderen zullen verborgen zijn. Sleep en zet neer om de volgorde te wijzigen.
 • Beeld
 • SKU
 • Rating
 • Prijs
 • Voorraad
 • Beschikbaarheid
 • In winkelwagen
 • Omschrijving
 • Content
 • Gewicht
 • Afmetingen
 • Specificaties
 • Attributen
 • Aangepaste attributen
 • Aangepaste velden
Vergelijk
Verlanglijst 0
Pagina met verlanglijst openen Doorgaan met winkelen